03/11/2017 – 3. konsultatīvās padomes sanāksme

Sanāksme notika Siguldā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes ielā 7, tā organizēta kopā ar atvērto durvju dienu pasākumu Siguldas novada uzņēmējiem, lai arī konsultatīvā padome varētu vairāk iepazīties ar projektā demonstrētajām alternatīvajām tehnoloģijām zāles biomasas pārstrādē kādā no projekta teritorijām. Galvenie dienas kārtības jautājumi: tehnoloģiskie risinājumi zāles biomas izmantošanā: biogāze un biobutanols; zālāju atjaunošanas aktivitātes; projekta ietekmju uz zālāju biotopiem monitoringa rezultāti; projekta publicitātes aktivitātes un informācijas platformu darbība un projekta galveno rezultātu apspriešana un rekomendācijas nākotnei.