After-LIFE plāns projekta darbību pēctecības nodrošināšanai

 

After LIFE plāna uzdevums ir nodrošināt projekta rezultātu pēctecību, nododot tālāk iegūtās zināšanas, izstrādātos risinājumus un metodes, kā arī veicinot to pielietojumu, tādejādi palielinot iegūto rezultātu nozīmi sabiedrībai, kā arī sekmējot projekta izvirzīto ilgtermiņa mērķu īstenošanos. Līdz ar to šajā dokumentā mēs apkopojam galvenos LIFE GRASSSERVICE projekta rezultātus, kurus nepieciešams uzturēt vai turpināt izplatīt pēc projekta beigām un sniedzam ieskatu vai ieteikumus turpmākajām darbībām.