Projekta kopsavilkuma ziņojums

Projekta kopsavilkuma ziņojuma ievadā raksturota projekta iecere un sniegts pārskats par projekta struktūru un partneriem. Turpmākājās nodaļās pieejams kopsavilkums par projekta galvenajām aktivitātēm un sasniegumiem: zālāju kvalitāte un zāles biomasas novērtējums; zālāju atjaunošana Siguldas un Ludzas novadā; biodegvielu ražošanas iespējas no zāles biomasas, publicitāte, kā arī ieskicētas nākotnes perspektīvas.