Publikācija “Testing alternatives for the use of grass biomass: experience from the GRASSSERVICE project”

 

Projekta ietvaros izstrādāta publikācija par zāles biomasas izmantošans iespēju alternatīvām, apkopojot projekta ietvaros gūtās atziņas (par biogāzes, biobutanola un zāles granulu ražošanu, par tehnoloģiskaiem procesiem un iekārtām). Publikācija (angļu valodā) pieejama šeit.