Ziņojums “Zālāju biotopu atjaunošanas darbu un izmantoto zālāju apsaimniekošanas metožu izvērtējums”

 

Lai veicinātu ES nozīmes zālāju biotopu saglabāšanu un to izolētības mazināšanu, projekta ietvaros laikā no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada augustam Siguldas un Ludzas novada zālājos ar kopējo platību 122 ha tika veikta zālāju atjaunošana, bet, lai izvērtētu dažādas zālāju apsaimniekošanas iespējas, t.sk., to izmantošanu biogāzes ražošanā, un novērtētu biogāzes ražošanas blakusprodukta – digestāta – ietekmi uz dabisko zālāju ražību, to veģetāciju un skrejvaboļu faunu, sešos Siguldas un Ludzas novada zālājos 2015. un 2016. gada pavasarī tika izkaisīta digestāta cietā frakcija, bet minēto gadu vasaras mēnešos veikta šo zālāju pļaušana un siena novākšana. Lai iegūtu informāciju par šo pasākumu efektivitāti un ietekmi uz ES nozīmes zālāju biotopiem, projekta ietvaros tika veikts biotopu atjaunošanas un digestāta ietekmes monitorings. Pētījuma ietvaros vērtēta veikto biotopu atjaunošanas pasākumu un analizēto zālāju apsaimniekošanas metožu – digestāta izmantošana zālāja ražības uzturēšanā – ietekme uz aizsargājamo zālāju biotopu ražību un daudzveidību, kas apkopota ziņojumā “Zālāju biotopu atjaunošanas darbu un izmantoto zālāju apsaimniekošanas metožu izvērtējums”