Projekta noslēguma seminārs

Šī gada 29. un 30. novembrī Rīgā norisinājās starptautisks seminārs “Zāle bioloģiskajai daudzveidībai un bioenerģijai: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”, atzīmējot projekta noslēgumu un prezentējot tā laikā izdarīto un sasniegto.

 

Semināra pirmajā dienā – 29. novembrī – dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta īstenošanas gaitu, izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī iegūt informāciju par citu valstu pieredzi zālāju atjaunošanā un zāles biomasas izmantošanā enerģijas ražošanā. Seminārā ar prezentācijām uzstājās pārstāvji no Baltijas Vides Foruma, Latvjas Dabad Fonda, Dabas Aizsardzības Pārvaldes, Rīgas Tehniskās Universitātes, SIA “Bio RE”, kā arī no Igaunijas Vides Padomes, Igaunijas Dabaszinātņu Universitātes, Dānijas Dabas Aģentūras, Poznaņas Dabaszinātņu Universitātes (Polija) un Tīnenas Institūta (Vācija). Pēc prezentācijām notika paneļdiskusija, kurā tika apspriestas tādas tēmas kā zāles biomasas biodegvielu konkurētspēja un ES rīcībpolitiku savstarpējā ietekme.

 

Otrā diena – 30. novembris – tika veltīta biobutanola ražošanas pilotiekārtas Rīgas Tehniskajā Universitātē un biogāzes ražošanas pilotiekārtas Siguldā vizītēm.

 

Projekta mājaslapas angliskajā sadaļā pieejamas prezentācijas un foto (29. novembris un 30. novembris).