Biobutanola ražošanas iespējas

ikona_32Biobutanola ražošanas iespējas

 

Biobutanols ir viena no perspektīvākajām biodegvielām ar lielākām izmantošanas perspektīvām nekā mums labi zināmais bioetanols. Biobutanola īpašības pieļauj to piejaukšanu lielās proporcijās benzīnam. Salīdzinot ar bioetanolu, biobutanols nav korozīvs, tādēļ ir daudz ērtāk transportējams. Biobutanola ražošanas tehnoloģijas pasaulē vēl joprojām ir izstrādes stadijā. Kā biobutanola ieguves avots tiek pētīti dažādi organiskie materiāli. Projekta ietvaros plānots izstrādāt ražošanas tehnoloģijas biobutanola ražošanai no zāles biomasas, kā arī veikt izmēģinājumus ar pilotiekārtu. Projekta teritorijās plānots demonstrēt biobutanola ražošanas pilotiekārtu un rīkot atvērtās durvju dienas šīs altrenatīvā zāles biomasas izmantošanas veida demonstrēšanai.

 

Aktivitātes ilgums: 2013. gada oktobris – 2017. gada decembris

 

Aktivitāti īsteno: Rīgas Tehniskā universitāte

 

2014. gadā

 • Vasaras sezonā ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, kas nogādāti Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā, kur tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija par paraugu ievākšanu: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • Vispirms veikta biomasas priekšapstrāde: Mehāniska un termiska priekšapstrāde (sasmalcināšana, karsēšana); Enzimātiska hidrolīze un Hidrolīze skābā vidē.
 • Noteikti optimālie priekšapstrādes apstākļi:
  –Zāles biomasas sasmalcināšana (frakciju izmērs < 0.5 cm);
  –Termiska apstrāde, karsējot vārīšanās temperatūrā 5 min, lai atbrīvotos no mikroorganismiem;
  –24 stundu enzimātiska hidrolīze, temp. 30°C (sēnes Irpex lacteus enzīms).
 • Novērtēta priekšapstrādes ietekme uz cukura daudzumu biomasā: cukura saturs 2014.gadā ievākto paraugu biomasā augstāks ir paraugos, kas ievākti jūnijā un biotopos 6450 Palieņu zālāji un 6510 Mēreni mitras pļavas.
 • Uzsākta biobutanola ražošanas pilotiekārtas piemērošana zāles biomasas izmantošanai.
 • Uzsākta novērtējuma ziņojuma gatavošana par biomasas pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem biobutanola ražošanai un to izmaksu efektivitātei.

 

2015. gadā

 • Vasaras sezonā atkārtoti  ievākti zāles paraugi no Siguldas un Ludzas novadiem, kas nogādāti Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijā, kur tie  pakļauti dažādiem fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem apstākļiem. Plašāka informācija par paraugu ievākšanu: mājas lapas sadaļā “Novērtējam zālājus un to biomasu”.
 • Paraugu rezultāti un iegūtie dati patlaban tiek izvērtēti un salīdzināti ar 2014. gada rezultātiem.
 • Turpināta novērtējuma ziņojuma gatavošana par biomasas pārstrādes tehnoloģiskajiem risinājumiem biobutanola ražošanai un to izmaksu efektivitātei.
 • Turpināta  biobutanola ražošanas pilotiekārtas piemērošana zāles biomasas izmantošanai.

 

 

2016. gadā

 • Pabeigta biobutanola ražošanas pilotiekārtas piemērošana zāles biomasas izmantošanai. Kopš pavasara ikviens interesents var pieteikties vizītē un apmeklēt Rīgas Tehnisko universitāti, lai klātienē vērotu iekārtas darbību un izzinātu tās principus. Lūgums pieteikt vizīti Lindai Mežulei, linda.mezule@rtu.lv.

 

2017. gadā

 • Turpinās biobutanola ražošanas pilotiekārtas demonstrācija – interesenti ir gan studenti, gan dažādu jomu eksperti un speciālisti, gan citu projektu pārstāvji.
 • Iekārta demonstrēta projekta atvērto durvju dienu un informatīvo semināru laikā abās pilotteritorijās – gan Siguldā, gan Ludzā, kuru ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja apskatīt biobutanola pilotiekārtu darbībā, izzināt darbības principus un uzdot jautājumus Rīgas Tehniskās universitātes ekspertiem.