04/09/2017 – aicinām uz izglītojošiem un informatīviem pasākumiem Ludzā

19. septembrī plkst. 9:00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16 notiks pasākums  “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”, kurā tiks runāts gan par Ludza novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, gan par atbalstu biznesa idejai un pieejamo finansējumu, savukārt projekta eksperti iepazīstinās ar tehnoloģiskajiem risinājumiem  zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola… Vairāk »

23/08/2017 – projekts prezentēts Latvijā īstenojamo LIFE projektu otrajā tikšanās reizē

Sanāksmes mērķis – dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes LIFE projektos. Sanāksme notika projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros.   Tikšanās pirmajā daļā projektu pārstāvji prezentēja klātesošajiem katra projekta aktualitātes un padarīto gada laikā, savukārt otrajā daļā notika diskusija par izaicinājumiem un labās prakses… Vairāk »

21/08/2017 – septembrī Ludzā būs informatīvi pasākumi par zāles resursu izmantošanu

Ludzā septembra vidū tiek plānota informatīvu un demonstrācijas pasākumu virkne uzņēmējiem, studentiem, speciālistiem un visiem interesentiem, kuru laikā projekta eksperti iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Pasākumu dalībniekiem būs iespēja… Vairāk »

17/08/2017 – veiksmīgi noslēgušies zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā

Augusta vidū, apsekojot visas atjaunojamās teritorijas 13 zemes īpašumos, projekta eksperte Dana Prižavoite (Baltijas Vides Forums) un atjaunošanas darbu vadītājs Andis Štrassers (MPKS “Vidzemes ekomežs”) izvērtēja paveiktos darbus un novērtēja līdzšinējos sasniegtos rezultātus (fotogalerija). Lai arī visā atjaunošanas darbu norisē nācās piemēroties nelabvēlīgo laika apstākļu radītajām problēmām, risināt tehniska… Vairāk »

17/07/2017 – aktīvi noris zālāju atjaunošanas darbi Siguldā

Lai arī laika apstākļi šovasar nelutina, projekta ietvaros plānotie zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā noris pilnā sparā. 3. jūlijā projekta eksperti no Baltijas Vides Foruma apsekoja visas atjaunojamās teritorijas Siguldas novadā, lai novērtētu jau paveiktos zālāju atjaunošanas darbus un vienotos par turpmākajām aktivitātēm.  10. jūlijā īpašumā “Līcīši” netālu no Siguldas… Vairāk »

10/07/2017 – projekts prezentēts starptautiskā zālāju konferencē

Š.g. 8. jūlijā projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma – Dana Prižavoite – piedalījās 14. Eirāzijas Zālāju konferencē (14th Eurasian Grassland Conference “Semi-natural Grassland Across Borders”), kuras ietvaros posteru sesijas laikā iepazīstināja interesentus ar dažādām zālāju atjaunošanas metodēm (posteris).

03/07/2017 – lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā uzslavē projektā īstenotās aktivitātes

    2017. gada 3. jūlijā lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā www.aprinkis.lv publicēja rakstu “Biotopi – gan saudzējami, gan apsaimniekojami”, kurā uzsvērta gan dažādu biotopu nozīme ekoloģiskā līdzvara un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan akcentēta nepieciešamība nodrošināt to dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu saglabāšanu. Bioloģiski vērtīgie zālāji tiek apsaimniekoti… Vairāk »

20/06/2017 – publicēts raksts par projekta aktivitātēm Siguldas novadā

Siguldas Novada Ziņu jūnija numurā publicēts raksts par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm Siguldas novadā. Vairākās vietās tiek turpināti zālāju atjaunošanas darbi, veicot platību atbrīvošanu no krūmu un koku saknēm, augsnes apstrādi, zālāju piesēšanu un pirmreizējo pļaušanu. Tāpat arī pamazām tiek plānoti informatīvie pasākumi rudens pusē, kiru laikā ikviens interesents varēs… Vairāk »

26/05/2017 – apmeklējot atjaunotos zālājus Ludzā

Ludzas novadā, apsekojot atjaunoto zālāju teritorijas 2017. gada maijā, tika novērtēta pašreizējā situācija. Ludzas iedzīvotāji noteikti ievēros, ka tagad ir pavērusies ainava uz Dunākļa ezeru, ko iepriekš aizsedza koki un krūmi. Lai gan nocirsto krūmu atvases vēl cenšas ātri sniegties uz augšu, taču pastāvīga apsaimniekošana, pļaujot vai noganot, palīdzēs saglabāt… Vairāk »

17/05/2017 – tiek atjaunoti Eiropas Savienības aizsargājamie zālāju biotopi Siguldā

 Lai nodrošinātu ES nozīmes zālāju biotopu – 6120* Smiltāju zālāji un 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs – atjaunošanu  Siguldas novadā, Siguldas pagasta īpašumā „Kalna Klaukas” 2017. gada 10. aprīlī veiksmīgi tika aprobēta degradēto biotopu atjaunošanas metode – kontrolēta dedzināšana. Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumu abu zālāju biotopi bija daļēji degradēti… Vairāk »