21/08/2017 – septembrī Ludzā būs informatīvi pasākumi par zāles resursu izmantošanu

Ludzā septembra vidū tiek plānota informatīvu un demonstrācijas pasākumu virkne uzņēmējiem, studentiem, speciālistiem un visiem interesentiem, kuru laikā projekta eksperti iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Pasākumu dalībniekiem būs iespēja… Vairāk »

17/08/2017 – veiksmīgi noslēgušies zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā

Augusta vidū, apsekojot visas atjaunojamās teritorijas 13 zemes īpašumos, projekta eksperte Dana Prižavoite (Baltijas Vides Forums) un atjaunošanas darbu vadītājs Andis Štrassers (MPKS “Vidzemes ekomežs”) izvērtēja paveiktos darbus un novērtēja līdzšinējos sasniegtos rezultātus (fotogalerija). Lai arī visā atjaunošanas darbu norisē nācās piemēroties nelabvēlīgo laika apstākļu radītajām problēmām, risināt tehniska… Vairāk »

17/07/2017 – aktīvi noris zālāju atjaunošanas darbi Siguldā

Lai arī laika apstākļi šovasar nelutina, projekta ietvaros plānotie zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā noris pilnā sparā. 3. jūlijā projekta eksperti no Baltijas Vides Foruma apsekoja visas atjaunojamās teritorijas Siguldas novadā, lai novērtētu jau paveiktos zālāju atjaunošanas darbus un vienotos par turpmākajām aktivitātēm.  10. jūlijā īpašumā “Līcīši” netālu no Siguldas… Vairāk »

10/07/2017 – projekts prezentēts starptautiskā zālāju konferencē

Š.g. 8. jūlijā projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma – Dana Prižavoite – piedalījās 14. Eirāzijas Zālāju konferencē (14th Eurasian Grassland Conference “Semi-natural Grassland Across Borders”), kuras ietvaros posteru sesijas laikā iepazīstināja interesentus ar dažādām zālāju atjaunošanas metodēm (posteris).

03/07/2017 – lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā uzslavē projektā īstenotās aktivitātes

    2017. gada 3. jūlijā lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā www.aprinkis.lv publicēja rakstu “Biotopi – gan saudzējami, gan apsaimniekojami”, kurā uzsvērta gan dažādu biotopu nozīme ekoloģiskā līdzvara un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan akcentēta nepieciešamība nodrošināt to dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu saglabāšanu. Bioloģiski vērtīgie zālāji tiek apsaimniekoti… Vairāk »

20/06/2017 – publicēts raksts par projekta aktivitātēm Siguldas novadā

Siguldas Novada Ziņu jūnija numurā publicēts raksts par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm Siguldas novadā. Vairākās vietās tiek turpināti zālāju atjaunošanas darbi, veicot platību atbrīvošanu no krūmu un koku saknēm, augsnes apstrādi, zālāju piesēšanu un pirmreizējo pļaušanu. Tāpat arī pamazām tiek plānoti informatīvie pasākumi rudens pusē, kiru laikā ikviens interesents varēs… Vairāk »

26/05/2017 – apmeklējot atjaunotos zālājus Ludzā

Ludzas novadā, apsekojot atjaunoto zālāju teritorijas 2017. gada maijā, tika novērtēta pašreizējā situācija. Ludzas iedzīvotāji noteikti ievēros, ka tagad ir pavērusies ainava uz Dunākļa ezeru, ko iepriekš aizsedza koki un krūmi. Lai gan nocirsto krūmu atvases vēl cenšas ātri sniegties uz augšu, taču pastāvīga apsaimniekošana, pļaujot vai noganot, palīdzēs saglabāt… Vairāk »

17/05/2017 – tiek atjaunoti Eiropas Savienības aizsargājamie zālāju biotopi Siguldā

 Lai nodrošinātu ES nozīmes zālāju biotopu – 6120* Smiltāju zālāji un 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs – atjaunošanu  Siguldas novadā, Siguldas pagasta īpašumā „Kalna Klaukas” 2017. gada 10. aprīlī veiksmīgi tika aprobēta degradēto biotopu atjaunošanas metode – kontrolēta dedzināšana. Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumu abu zālāju biotopi bija daļēji degradēti… Vairāk »

28/04/2017 – Eiropas Komisija izsludina LIFE programmas 2017.gada projektu uzsaukumu

Eiropas Komisija aicina juridiskas personas (organizācijas) reģistrētas Eiropas Savienībā iesniegt projekta pieteikumus 2017. gada uzsaukumam LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas uz abām LIFE Vides un Klimata pārmaiņu apakšprogrammām. Šī gada kopējais budžets ir vairāk kā 373 miljoni eiro, no kuriem vairāk kā 290 miljoni eiro paredzēti Vides apakšprogrammai un… Vairāk »

19.-20./04/2017 – projekts prezentēts LIFE Nordic platformas sanāksmē Zviedrijā

Š.g. 19.-20. aprīlī projekta eskperte no Baltijas Vides Foruma – Dana Prižavoite – piedalījās sanāksmē, uzstājoties ar prezentāciju par zālāju ajaunošanas pasākumiem un apsaimniekošanu, kā arī par alternatīvām pieejām zālāju biomasas izmantošanā. Pasākums  rīkots LIFE programmas 25. gadu jubilejas ietvaros.