28/10/2016 – projekts LIFE Grassservice prezentēts starptautiskā konferencē par biotehnoloģijām un bioresursiem

Projekta pārstāve no Rīgas Tehniskās universitātes Linda Mežule 23.26. oktobrī piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē1st International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability”, kas notika Sitgē, Spānijā. L.Mežule stenda prezentācijā informēja par “Biotopa veida ietekmi uz iegūstamo fermentējamo cukuru daudzumu”, izmantojot projektā iegūtos datus un… Vairāk »

18/10/2016 – biodegvielas ražošanas pilotiekārtas demonstrācija

Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferencē, apakšsekcijas  “Viedās biotehnoloģijas” ietvaros LIFE GRASSSERVICE projekta pārstāve Linda Mežule (RTU) 17.10.2016 uzstājās ar ziņojumu  “Tehnoloģiskie risinājumi biodegvielas ražošanai”. Savukārt 18.10.2016 Ūdens pētniecības laboratorijā, Ķīpsalas ielā 6a, notika Biodegvielas ražošanas pilotiekārtas demonstrācija, kuras ietvaros dalībnieki varēja iepazīties ar iekārtas darbības principiem, uzbūvi, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.… Vairāk »

23/09/2016 – projekts LIFE Grassservice prezentēts starptautiskā konferencē

Projekta eksperts no Baltijas Vides Foruma Edgars Bojārs  laika posmā no 19. līdz 23. septembrim piedalījās starptautiskā konferencē par ekosistēmu pakalpojumu tēmu “Helping nature to help us”. Konference norisinājās Beļģijā, Antverpenes universitātē. Konferences ietvaros 20. septembrī notika arī atsevišķa LIFE projektu sesija S10 “LIFE programme supporting societal benefits by restoring and… Vairāk »

13/07/2016 – potenciāli atjaunojamo dabisko zālāju apmeklējums Siguldā

2016. gada 12. jūlijā projekta vadošā partnera pārstāvji no Baltijas Vides Foruma apmeklēja potenciāli atjaunojamo dabisko zālāju platības Siguldas novadā, lai ar to īpašniekiem/ pārvaldītājiem apsekotu teritorijas, apspriestu atjaunošanas darbu apjomus, laiku, kā arī vienotos par zālāju turpmāku uzturēšanu.  

30/06/2016 – Siguldā un Ludzā uzstādīti projekta informatīvie stendi

Lai vietējiem iedzīvotājiem un arī projekta teritorijas apmeklētājiem Siguldā un Ludzā sniegtu iespēju vairāk iepazīties ne tikai ar projektu, bet arī alternatīvām biomasas izmantošanas iespējām un dabiskajiem zālājiem novados, projekta ietvaros izstrādāti un uzstādīti informācijas stendi katrā novadā.  Viens informatīvais stends (infografikas veidā) ir novietots pašvaldības iekštelpās, lai apmeklētāji  varētu… Vairāk »

26/04/2016 – 6. projekta partneru sanāksme

Sanāksmes fokuss: tehniskie projekta īstenošanas aspekti un turpmāko darbību plānojums: par sadarbību ar zemes īpašniekiem Siguldā, cik veiksmīgi darbojas interneta informācijas apmaiņas platformas Siguldā un Ludzā, par progresu saistībā ar zālāju atjaunošanu Ludzā, par pilotiekārtu izstrādes/demonstrēšanas praktiskajiem un citiem aspektiem.  

25/04/2016 – 2. konsultatīvās padomes sanāksme

Sanāksme notika Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1. Sanāksmes mērķis: sniegt pārskatu par zālāju biomasas resursu novērtējumu un izmantošanas potenciālu Siguldas un Ludzas novados, iepazīstināt ar  biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas, ar biobutanola ražošanas iespējām no zāles biomasas un ar zāles granulu izmantošanas iespējām, kā arī diskutēt par… Vairāk »

04/2016 Zālāju atjaunošanas darbi Ludzā

Projekta ietvaros Ludzas pilsētā 25 ha platībā starp Diunokļa ezeru un Mazo Ludzas ezeru noris zālāju atjaunošanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot bioloģiski vērtīgo zālāju (Eiropas Savienības nozīmes biotopu) kvalitāti un paplašināt tā izplatību, kā arī veicināt vienlaidus vērtīgo zālāju platības veidošanos. Teritorijā tiek cirsti krūmi un koki, notiek sakņu… Vairāk »