17/01/2017 – projekts prezentēts pirmajā diskusiju forumā par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu

2017. gada 17. janvārī, Rīgā, norisinājās pirmais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”. Forums vienkopus pulcināja zinātniekus un praktiķus no valsts un nevalstiskā sektora. Foruma mērķis bija aizsākt visaptverošu diskusiju par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas pieejas izmantošanu Latvijā un dalīties pieredzē līdzšinējos centienos, novērtējot ekosistēmu… Vairāk »

01/12/2016 – noslēgusies cenu aptaujas otrā kārta zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā

Cenu aptaujas priekšmets:  otrās kārtas zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā projektam „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130; projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE). Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: MPKS “Vidzemes ekomežs”. Piedāvātā līgumcena  ar PVN: 14 833,39 EUR.    … Vairāk »

29/11/2016 – Projekta ieviešanas monitoringa ekspertu vizīte

Turpmāk projekta īstenošanas gaitai Rolanda Ratefeldera vietā līdzi sekos monitoringa eksperte Lūcija Kursīte. 2016. gada 29. novembrī viņa kopā ar kolēģi Intu Dūci ieradās pirmajā vizītē, lai iepazītos ar projekta aktiviātēm, līdz šim jau paveikto, turpmāk plānoto, kā arī partneriem būs iespēja individuāli konsultēties ar eksperti. 

03/11/2016 – 7. projekta partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārskatītas un izvērtētas veiktās aktivitātes, kā arī plānoti turpmākie uzdevumi, pasākumi un laika grafiks, kā arī plānota projekta progresa ziņojuma iesniegšana.                

28/10/2016 – projekts LIFE Grassservice prezentēts starptautiskā konferencē par biotehnoloģijām un bioresursiem

Projekta pārstāve no Rīgas Tehniskās universitātes Linda Mežule 23.26. oktobrī piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē1st International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability”, kas notika Sitgē, Spānijā. L.Mežule stenda prezentācijā informēja par “Biotopa veida ietekmi uz iegūstamo fermentējamo cukuru daudzumu”, izmantojot projektā iegūtos datus un… Vairāk »

18/10/2016 – biodegvielas ražošanas pilotiekārtas demonstrācija

Rīgas Tehniskās universitātes 57. starptautiskās zinātniskās konferencē, apakšsekcijas  “Viedās biotehnoloģijas” ietvaros LIFE GRASSSERVICE projekta pārstāve Linda Mežule (RTU) 17.10.2016 uzstājās ar ziņojumu  “Tehnoloģiskie risinājumi biodegvielas ražošanai”. Savukārt 18.10.2016 Ūdens pētniecības laboratorijā, Ķīpsalas ielā 6a, notika Biodegvielas ražošanas pilotiekārtas demonstrācija, kuras ietvaros dalībnieki varēja iepazīties ar iekārtas darbības principiem, uzbūvi, kā arī uzdot interesējošos jautājumus.… Vairāk »

23/09/2016 – projekts LIFE Grassservice prezentēts starptautiskā konferencē

Projekta eksperts no Baltijas Vides Foruma Edgars Bojārs  laika posmā no 19. līdz 23. septembrim piedalījās starptautiskā konferencē par ekosistēmu pakalpojumu tēmu “Helping nature to help us”. Konference norisinājās Beļģijā, Antverpenes universitātē. Konferences ietvaros 20. septembrī notika arī atsevišķa LIFE projektu sesija S10 “LIFE programme supporting societal benefits by restoring and… Vairāk »