02/2016 – Semināri Siguldā par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām

2016. gada februārī Siguldas novadā norisinājās trīs semināri par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām projekta „LIFE Grassservice” ietvaros. Klātesošie, zemes īpašnieki, kuru īpašumā Siguldas novadā ir konstatēti zālāji, kas atbilst bioloģiski vērtīgā zālāja (turpmāk BVZ) vai potenciālam tā statusam, kā arī zālāji, kas atrodas BVZ tuvumā un var ietekmēt šo… Vairāk »

Sagatavoti “Aktivitāšu plāni zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai” un ziņojums “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā”

Katrai projekta teritorijai – Siguldai un Ludzai – ir sagatavots aktivitāšu plāns, kura mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības/ tradicionālās lauku ainavas uzturēšanu/ atjaunošanu. Aktivitāšu plāns ir praktiskas pielietošanas dokuments, kurā ir novērtēta pašreizējā zālāju apsaimniekošana un to ietekmējošie apstākļi, pieejamie zāles biomasas resursi, kā arī piedāvātas konkrētas praktiskas rīcības projekta laikā… Vairāk »

Dalība Dabas koncertzāles pasākumos

2015. gada  Dabas koncertzāles pasākumi notika 13. jūnijā Rūšu pļavās Smārdes pagastā Engures novadā netālu no Milzukalna un 19. jūnijā Drusku kalnā netālu no Kornetiem Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā. Šogad stāsts bija par Latvijā arvien mazākās platībās sastopamo dabisko pļavu. Kas īsti ir bioloģiski vērtīgs zālājs? Kā tas rodas un veidojas? Kāpēc… Vairāk »

Izdots projekta informatīvais buklets

2015. gada aprīlī projekta ietvaros izstrādāts un izdots informatīvais buklets (bloknota formātā), kurā ietverta gan galvenā informācija par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, kā arī iespējams uzzināt par ekosistēmas pakalpojumiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, alternatīvām zālāju biomasas izmantošanas iespējām. Siguldas un Ludzas novada zemes īpašnieki, apsaimniekotāji un uzņēmēji ir aicināti pievienoties sadarbības… Vairāk »

15/05/2015 – Informatīvs seminārs Siguldā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

15.maijā plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7 notika informatīvs seminārs par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem un dažādiem zāles izmantošanas veidiem granulu, biogāzes un biodegvielas ražošanai. Siguldas novadā joprojām ir lielas neapsaimniekoto zālāju platības, kas aizaug ar krūmiem un latvāņiem. Savukārt daļa zālāju tiek kopta, bet zāle netiek izmantota… Vairāk »

13/04/2015 – Informatīvs seminārs Ludzā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

Ludzas novadā ir būtiski samazinājušās zālāju platības, kurās notiek lauksaimniecības produkcijas ražošana. Tādēļ ir nepieciešams meklēt jaunas zāles biomasas izmantošanas iespējas, lai novērstu šo dabai un cilvēkam vērtīgo zemju aizaugšanu. 13. aprīlī plkst. 12 Ludzas novada pašvaldības ēkas lielajā zālē (Raiņa ielā 16, 3. stāvā) zemes īpašnieki tika laipni aicināti uz informatīvu… Vairāk »

Projekta ietvaros izstrādāta Siguldas novada interneta karte

Informācijas trūkums ir viens no būtiskiem aspektiem, kas ietekmē zemes īpašnieku un uzņēmēju rīcību, tāpēc projekta ietvaros Siguldas novadā ir izstrādāta interneta platforma ar mērķi veidot sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi vai izmantošanu enerģijas ražošanā, sekmējot informācijas apmaiņu un sadarbību starp abām… Vairāk »

05.-06./11/2014 – Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu

2014. gada 5.-6. novembrī projekta ietvaros notika starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu Sustainable grassland management: biodiversity conservation and alternative uses of grassland biomass”.   Semināra mērķis – iepazīties un apspriest dažādu valstu pieredzi bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī alternatīvas un ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju… Vairāk »

Informācija par projektu publicēta arī Europe Direct informatīvajā biļetenā

Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Informatīvajā biļetenā NR.11 (Latgales-info-lapa-11) ievietota informācija arī par LIFE Grassservice projektu un iespējām piedalīties tā aktivitātēs. Plašāka informācija un biļetens pieejams Europe… Vairāk »

Projekta partneri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā

No 2014. gada 7.-11. septembrim projekta partneru delegācija piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vācijā, lejas Saksonijā. Pirmajā dienā delegāti apmeklēja Dummeras Dabas aizsardzības centru, kurā uzzināja par LIFE+ Daba projektu „Meadow Birds“, pēc tam apmeklēja Ochsenmoor pļavas, kā arī vietējās fermas. Otrajā dienā delegācija vispirms apskatīja un izzināja sausās fermentācijas iekārtu Harpstedā, bet pēc… Vairāk »