Informācija par projektu publicēta arī Europe Direct informatīvajā biļetenā

Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Informatīvajā biļetenā NR.11 (Latgales-info-lapa-11) ievietota informācija arī par LIFE Grassservice projektu un iespējām piedalīties tā aktivitātēs. Plašāka informācija un biļetens pieejams Europe… Vairāk »

Projekta partneri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā

No 2014. gada 7.-11. septembrim projekta partneru delegācija piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vācijā, lejas Saksonijā. Pirmajā dienā delegāti apmeklēja Dummeras Dabas aizsardzības centru, kurā uzzināja par LIFE+ Daba projektu „Meadow Birds“, pēc tam apmeklēja Ochsenmoor pļavas, kā arī vietējās fermas. Otrajā dienā delegācija vispirms apskatīja un izzināja sausās fermentācijas iekārtu Harpstedā, bet pēc… Vairāk »

Raksts par projektu Ludzas Novada Vēstīs

Ludzas novada pašvaldības informatīvā izdevuma 2014. gada jūnija numurā publicēts raksts par LIFE GRASSSERVICE projektu, kurā Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena informēja gan par projekta mērķiem un galvenajām aktivitātēm, gan arī aicināja vietējo zemju īpašniekus iesaistīties projektā. Tā kā projekts ilgs līdz pat 2017.gada beigām, tad tā ir… Vairāk »

Plānojam pieredzes apmaiņas vizīti uz Vāciju

Projekta ietvaros pārstāvji no katras partnerorganizācijas š.g. septembra sākumā plāno doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Vāciju, Lejas Saksoniju, lai iegūtu papildus zināšanas par zālāju apsaimniekošanas aktivitātēm, ko īsteno LIFE+ Daba projekts “Meadow Birds“. Plānots apmeklēt ari vairākas vietas tuvākajā apkārtnē, kurās tiek īstenoti citi projekti, kas nodarbojas ar zālāju biomasas… Vairāk »

Raksts par projektu “Siguldas Novada Ziņās”

Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevuma 2014. gada marta numurā publicēts raksts par LIFE GRASSSERVICE projektu, kurā Siguldas novada pašvaldības speciāliste Līga Proškina informēja par projekta mērķiem, sākuma posma aktivitātēm un iespējām iesaistīties projekta prakstikajās aktivitātēs. Īpaši tika uzsvērts, ka jau tiek veikta Siguldas novada zemes īpāsnieku aptauja par zālāju apsaimniekošanas jautājumiem. Raksts… Vairāk »