Projekta noslēguma seminārs

Šī gada 29. un 30. novembrī Rīgā norisinājās starptautisks seminārs “Zāle bioloģiskajai daudzveidībai un bioenerģijai: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”, atzīmējot projekta noslēgumu un prezentējot tā laikā izdarīto un sasniegto.   Semināra pirmajā dienā – 29. novembrī – dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta īstenošanas gaitu, izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī iegūt informāciju… Vairāk »

03/11/2017 – 3. konsultatīvās padomes sanāksme

Sanāksme notika Siguldā, Siguldas pagasta Kultūras namā, Zinātnes ielā 7, tā organizēta kopā ar atvērto durvju dienu pasākumu Siguldas novada uzņēmējiem, lai arī konsultatīvā padome varētu vairāk iepazīties ar projektā demonstrētajām alternatīvajām tehnoloģijām zāles biomasas pārstrādē kādā no projekta teritorijām. Galvenie dienas kārtības jautājumi: tehnoloģiskie risinājumi zāles biomas izmantošanā: biogāze un biobutanols;… Vairāk »

03/11/2017 – tikšanās ar lauku uzņēmējiem

Noslēdzot informatīvo un demonstrācijas pasākumu virkni Siguldā, notika pasākums lauku uzņēmējiem “Alternatīvas zāles biomasas izmantošanas iespējas: tikšanās ar uzņēmējiem un biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrācija”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Siguldas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm , zālāju atjaunošanas darbiem… Vairāk »

12/10/2017 – informatīvs seminārs Siguldas iedzīvotājiem par projekta rezultātiem

Savukārt 12. oktobrī visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Siguldas novadā: informatīvs seminārs par LIFE GRASSERVICE projekta rezultātiem un zāles biomasas pārstrādes pilotiekārtu demonstrācija”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un īstenotajām aktivitātēm: ar zāles biomasas, tās kvalitātes un izmantošanas izvērtējumu Siguldas novadā, ar zālāju atjaunošanas rezultātiem… Vairāk »

11/10/2017 – Siguldā seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām

11. oktobrī kupls skaits studentu no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Valsts tehnikuma un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas piedalījās pasākumā “Jauno tehnoloģiju rīts: seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām”, kurā tika vispirms plašāk iepazīstināti ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem un pēc tam ar… Vairāk »

10/10/2017 – Siguldas skolēni piedalās ideju darbnīcā

10. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni piedalījās trīs ideju darbnīcās un plānoja, ko darīt ar Siguldas novada pļavām? Katrā darbnīcā skolēnu klase tika sadalīta 4 tematiskajās grupās: lauksaimnieki, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, enerģijas ražotāji un novatori, un katra no tām attiecīgi izstrādāja savu vīziju par projekta ietvaros atjaunotā bioloģiski vērtīgā zālāja… Vairāk »

21/09/2017 – 10. projekta partneru sanāksme

Noslēdzoties informatīvo un demonstrācijas pasākumu virknei Ludzā, projekta partneru tikās kārtējā sanāksmē. Tika izvērtēta pasākumu norise, veiksmīgie un mazāk veiksmīgie momenti, kas būtu jaņēm vērā, organizējot pasākumus Siguldā. Tāpat projekta partneru pārrunāja projekta noslēgumā veicamos darbus un gatavošanos starptautiskajam semināram. Pēc tam partneri devās nelielā ekskursijā pa Ludzu, iepazīstot tās… Vairāk »

20/09/2017 – Ludzas skolēni piedalās ideju darbnīcā

Pasākumu virknes noslēgumā – 20. septembra pēcpusdienā – Ludzas 2. vidusskolas skolēni piedalījās interaktīvā pasākumā “Ideju darbnīca skolēniem: ko darīt ar Ludzas novada pļavām?” un plānoja, ko darīt ar Ludzas novada pļavām? Skolēni tika sadalīti 6 tematiskās darba grupās: “Lielie fermeri – lopkopji”; “Eko-kopiena”; “Radošās industrijas – amatnieki”; Lauku tūrisma pakalpojuma… Vairāk »

20/09/2017 – informatīvs seminārs Ludzas iedzīvotājiem par projekta rezultātiem

Savukārt visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Ludzas novadā: informatīvs seminārs par LIFE Grassservice projekta rezultātiem”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un aktivitātēm; ar zālāju atjaunošanas aktivitātēm Ludzas novadā un zāles biomasas resursiem un to izmantošanu; kā arī ar zāles biomasu kā resursu… Vairāk »

19/09/2017 – jauno tehnoloģiju pēcpusdiena studentiem no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Nākamajā pasākumā “Jauno tehnoloģiju pēcpusdiena: seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām”  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Vides inženieris” studenti tika iepazīstināti gan ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem, gan ar biobutanola un biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas. Pēc semināra prezentācijas daļas studenti  devās izbraukumā uz… Vairāk »