19/09/2017 – “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”

Uzsākot informatīvo un demonstrācijas pasākumu virkni Ludzā, 2017. gada 19. septembrī plkst. 9:00-13:00 notika pasākums “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Ludzas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, atbalstu saņēmušo uzņēmēju veiksmes stāstiem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros… Vairāk »

27/03/2017 – 8. projekta partneru sanāksme

Sanāksmē galvenokārt tika plānoti turpmākie uzdevumi, pasākumi un laika grafiks 2017. gada pirmajai pusei – informatīvo un pilotiekārtu demonstrācijas pasākumi, iedzīvotāju anketēšana, zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā.

29/11/2016 – Projekta ieviešanas monitoringa ekspertu vizīte

Turpmāk projekta īstenošanas gaitai Rolanda Ratefeldera vietā līdzi sekos monitoringa eksperte Lūcija Kursīte. 2016. gada 29. novembrī viņa kopā ar kolēģi Intu Dūci ieradās pirmajā vizītē, lai iepazītos ar projekta aktiviātēm, līdz šim jau paveikto, turpmāk plānoto, kā arī partneriem būs iespēja individuāli konsultēties ar eksperti. 

03/11/2016 – 7. projekta partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārskatītas un izvērtētas veiktās aktivitātes, kā arī plānoti turpmākie uzdevumi, pasākumi un laika grafiks, kā arī plānota projekta progresa ziņojuma iesniegšana.                

26/04/2016 – 6. projekta partneru sanāksme

Sanāksmes fokuss: tehniskie projekta īstenošanas aspekti un turpmāko darbību plānojums: par sadarbību ar zemes īpašniekiem Siguldā, cik veiksmīgi darbojas interneta informācijas apmaiņas platformas Siguldā un Ludzā, par progresu saistībā ar zālāju atjaunošanu Ludzā, par pilotiekārtu izstrādes/demonstrēšanas praktiskajiem un citiem aspektiem.  

25/04/2016 – 2. konsultatīvās padomes sanāksme

Sanāksme notika Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1. Sanāksmes mērķis: sniegt pārskatu par zālāju biomasas resursu novērtējumu un izmantošanas potenciālu Siguldas un Ludzas novados, iepazīstināt ar  biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas, ar biobutanola ražošanas iespējām no zāles biomasas un ar zāles granulu izmantošanas iespējām, kā arī diskutēt par… Vairāk »

02/2016 – Semināri Siguldā par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām

2016. gada februārī Siguldas novadā norisinājās trīs semināri par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām projekta „LIFE Grassservice” ietvaros. Klātesošie, zemes īpašnieki, kuru īpašumā Siguldas novadā ir konstatēti zālāji, kas atbilst bioloģiski vērtīgā zālāja (turpmāk BVZ) vai potenciālam tā statusam, kā arī zālāji, kas atrodas BVZ tuvumā un var ietekmēt šo… Vairāk »

09/11/2015 – 5. projektu partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārrunāta projekta norises gaita (notikušās un plānotās aktivitātes), kā arī vērsta uzmanība vidusposma ziņojuma EK sagatavošanas saturiskajām un finanšu prasībām.                  

09/07/2015 – Projekta ieviešanas uzrauga 2. vizīte

Turpinot LIFE GRASSERVICE projekta uzraudzību, Rolands Ratfelders otrās vizītes laikā iepazinās ar projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, problēmsituācijām, kā arī turpmāk plānotajām aktivitātēm. Jūlijā R.Ratfelders apmeklēja arī projekta partnerus – Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “BIORE”.