15/05/2015 – Informatīvs seminārs Siguldā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

15.maijā plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7 notika informatīvs seminārs par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem un dažādiem zāles izmantošanas veidiem granulu, biogāzes un biodegvielas ražošanai. Siguldas novadā joprojām ir lielas neapsaimniekoto zālāju platības, kas aizaug ar krūmiem un latvāņiem. Savukārt daļa zālāju tiek kopta, bet zāle netiek izmantota… Vairāk »

14/05/2015 – 4. partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārrunāta projekta norises gaita (notikušās un plānotās aktivitātes), vidusposma ziņojuma EK sagatavošanas saturiskās un finanšu prasības, kā arī sagatavošanās informatīvajam semināram Siguldā (15.05.2015) par alternatīvām biomasas izmantošanas iespējām .                     

13/04/2015 – Informatīvs seminārs Ludzā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

Ludzas novadā ir būtiski samazinājušās zālāju platības, kurās notiek lauksaimniecības produkcijas ražošana. Tādēļ ir nepieciešams meklēt jaunas zāles biomasas izmantošanas iespējas, lai novērstu šo dabai un cilvēkam vērtīgo zemju aizaugšanu. 13. aprīlī plkst. 12 Ludzas novada pašvaldības ēkas lielajā zālē (Raiņa ielā 16, 3. stāvā) zemes īpašnieki tika laipni aicināti uz informatīvu… Vairāk »

07/11/2014 – 3. partneru sanāksme

Tradicionāli partneru sanāksme notika Siguldā. Tās laikā tika izvērtēti iepriekšējo dienu projketa ietvaros rīkoties pasākumi (Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu un 1. konsultatīvās padomes sanāksme), pēc tam galveno uzmanību pievēršot turpmāko darbu un laika grafika plānošanai.                

06/11/2014 – 1. konsultatīvās padomes sanāksme

  1. konsultatīvās padomes sanāksme notika Siguldā, aicinot kopā pārstāvjus no Vides aizsardzība sun reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas biogāzes asociācijas, Zemkopības ministrijas un projekta partnerus. Sanāksmes mērķi: Informēt projekta konsultatīvo padomi par pirmajā projekta gadā (10.2013-10.2014) paveikto un nākotnē plānotajiem rezultātiem. Iegūt atgriezenisko saiti par paveikto un… Vairāk »

05.-06./11/2014 – Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu

  2014. gada 5.-6. novembrī projekta ietvaros notika starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu Sustainable grassland management: biodiversity conservation and alternative uses of grassland biomass”. Semināra mērķis bija iepazīties un apspriest dažādu valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas) pieredzi bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī alternatīvas un ekonomiski… Vairāk »

07.-11./09/2014 – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju, Lejas Saksoniju

Projekta partneru delegācija piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vācijā, Lejas Saksonijā. Pirmajā dienā delegāti apmeklēja Dummeras Dabas aizsardzības centru, kurā uzzināja par LIFE+ Daba projektu „Meadow Birds“, pēc tam apmeklēja Ochsenmoor pļavas, kā arī vietējās fermas. Otrajā dienā delegācija vispirms apskatīja un izzināja sausās fermentācijas iekārtu Harpstedā, bet pēc tam apmeklēja dabas parku “Bornhorster… Vairāk »

24/04/2014 – Projekta ieviešanas uzrauga 1. vizīte

Lai nodrošinātu veiksmīgu ES LIFE programmas projektu ieviešanu, tiem tiek nozīmēta Eiropas Komisijas pilnvarota uzraudzība. LIFE GRASSERVICE projekta uzraudzību veic Rolands Ratfelders, kas pārstāv Starptautisko vides konsultāciju uzņēmumu “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Pirmās vizītes laikā R. Ratfelders iepazinās ar projekta partneroganizāciju pārstāvjiem un tika informēts par projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu,… Vairāk »

16/04/2014 – 2. partneru sanāksme

2. projekta partneru sanāksme arī tika rīkota Siguldā, un tās mērķi bija ne tikai iepazīties ar paveikto projekta ietvaros, bet arī vienoties par turpmākajiem darba uzdevumiem un izpildes termiņiem, kā arī stiprināt sadarbību starp projekta partneriem. Sanāksmes iesākumā projekta vadītāja Anda Ruskule atzinīgi izteicās par aizvadīto laika posmu – lai… Vairāk »