10/12/2013 – Projekta aktivitāšu plānošanas sanāksme

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Siguldas novada domes un Ludzas novada pašvaldības, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm, kas attiecas uz zālāju biomasas novērtējumu projekta teritorijās, uz rīcības plāna izstrādi ilgspējīgai zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai, kā arī tika pāarunāta sadarbības tīkla izveide zālāju apsaimniekošanai… Vairāk »

29.-30/10/2013 – 1. partneru sanāksme

Pirmo reizi pārstāvji no visām projekta partnerorganizācijām tikās Siguldā, lai klātienē iepazītos un uzsāktu komandas darbu pie projekta īstenošanas. Sanāksmes iesākumā projekta vadītāja Anda Ruskule klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība apakšprogrammas mērķiem, uzdevumiem un projektu īstenošanas nosacījumiem, kā arī ar projekta LIFE GRASSSERVICE… Vairāk »