Informējam sabiedrību

ikona_23 Informējam sabiedrību

 

Informācijas un zināšanu trūkums ir viens no tiem aspektiem, kas ļti lielā mērā ietekmē zemes īpašnieku-apsaimniekotāju rīcību un gatavību sadarboties. Tādēl projekts sniedz informāciju vietējiem zemes īpašniekiem-apsaimniekotājiem, uzņēmējiem un ikvienam interesentam par zālāju ekosistēmas daudzveidību, ekoloģiskajiem procesiem un alternatīviem zālāju biomasas izmantošanas veidiem.

 

Aktivitātes ilgums: visu projekta laiku (2013. gada oktobris – 2017. gada decembris)

 

Aktivitāti īsteno: Baltijas Vides Forums sadarbībā ar visiem projekta partneriem, jo īpaši ar projekta partneriem no Siguldas un Ludzas pašvaldības

 

Jebkuram interesentam pieejamas projekta ietvaros sagatvotās  publikācijas un ziņojumi, kas sniedz papildus specifiskāku informāciju gan par tehnoloģiskajiem risinājumiem biomasas izmantošanā, gan paredzēto aktivitāšu detalizētāku izklāstu un pamatojumu. Savukārt projekta kopsavilkuma ziņojuma krustvārdu mīklas atbildes: zemāk esošajā attēlā.

 

2017. gadā

 • Ludzā un Siguldā noritējuši informatīvie un demonstrācijas pasākumi, kuru laikā ikviens interesents varēja uzzināt par projektā iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem katrā novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Semināra noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti apmeklēt biogāzes ražošanas pilotiekārtu, kā arī speciāli uz semināru atvesto biobutanola ražošanas pilotiekārtu.
 • Siguldas Novada Zinas, 06.2017 publicēts raksts par projekta aktivitāšu norisi Siguldas novadā – par zālāju atjaunošanas pasākumiem un gatvaošanos informatīvajiem pasākumiem.

 

2016. gadā

 • Saskaņā ar projekta pieteikumu līdz 30.06.2016 tika pabeigts darbs pie informatīvo stendu izstrādes un tie uzstādīti projekta pilotteritorijās. Gan Siguldā, gan Ludzā uzstādīts viens āra stends, kā arī sagatavoti stendi izvietošanai iekštelpās. Tādējādi plašām apmeklētāju un interesentu lokam nodrošināta informācija par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, kā arī akcentēts katrai vietai būtiskākie jautājumi par zālāju biomasas resursiem, apsaimniekošanu un alternatīvajiem izmantošanas veidiem.

 

2015. gadā

 • Turpināta veiksmīgā sadarbība ar vietējiem laikrakstiem, publicējot rakstus par projekta aktualitātēm.
  – Siguldas avize, 01.2015, raksts “Lauksaimniecības dzīvnieku nav, bet plāva ir. Kur likt zāli?”
  – Ludzas novada vestis 03.2015 raksts “Informatīvie semināri lauksaimniekiem”
  – Siguldas Novada Zinas, 04.2015, 2. lpp. aicinājums zemes īpašniekiem uz informatīvu semināru.
 • Sagatavots un izdots projekta informatīvais buklets, kurā pieejama informācija par zālāju sniegtajiem labumiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem un atbalstu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, kā arī informācija par zālāju biomasas izmantošanas alternatīvām. Tāpat bloknotā ir 3 kalendārie atvērumi ar galvenajām projekta norisēm, informācija par projektu, partneriem un aicinājums pievienoties sadarbības tīklam zālāju apsaimniekošanai.
 • Ludzas novadā 2015. gada 13. aprīli tika rīkots informatīvais seminārs par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar zālāju stāvokli Ludzas novadā un alternatīviem zāles izmantošanas veidiem, kā arī uzsākt diskusiju par zālāju apsaimniekošanas perspektīvām un zāles biomasas izmantošanas iespējām Siguldas novadā un sadarbības iespējām starp zemju īpašniekiem un uzņēmējiem, kas būtu ieinteresēti zāles izmantošanā.
 • Siguldas novadā 2015. gada 15. maijā arī tika rīkots šāds pats informatīvais seminārs. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar zālāju stāvokli Siguldas novadā un alternatīviem zāles izmantošanas veidiem, kā arī uzsākt diskusiju par zālāju apsaimniekošanas perspektīvām un zāles biomasas izmantošanas iespējām Siguldas novadā un sadarbības iespējām starp zemju īpašniekiem un uzņēmējiem, kas būtu ieinteresēti zāles izmantošanā.
 • 2015. gada 13. un 19. jūnijā projekta komanda piedalījās Dabas koncertzālē ar radošo darbnīcu, kurā bija iespējams uzzināt vairāk par zālāju sniegtajiem labumiem! Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar zālāju ekosistēmas pakalpojumiem un nobalsot, kurš no 10 pakalpojumiem šķiet vissvarīgākais! Kopā balsošanās piedalījās gandrīz 900 cilvēku!

 

2014. gadā

 • Izveidota projekta mājas lapa, kas atspoguļo gan plānotās aktivitātes, gan sniedz informāciju par projketa pasākumiem, jaunumiem un iespējām iesaistīties.
 • Sagatavoti un publicēti raksti pašvaldību izdotajās avīzēs, lai iepazīstinātu ar projektu, tā mērķiem, plānotajām aktivitātēm un pasākumiem.

 

Siguldas novada ziņās:

– Siguldas Novada Ziņas, 03.2014, 3. lpp., raksts “Uzsākta projekta realizācija bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai”

– Siguldas Novada Ziņas, 07.2014, 3.lpp., raksts “Tiek veidota lauksaimniecības pakalpojumu datubāze”

 

Ludzas novada vēstīs:

– Ludzas novada vestis (krievu valodā), 12.2014; raksts “Lopu nav, bet pļava ir. Kur likt zāli?”

– Ludzas novada vestis, 12.2014; raksts “Lopu nav, bet pļava ir. Kur likt zāli?”

– Ludzas novada vestis (krievu valodā), 06.2014; raksts “Iespēja vietējo zemju īpašniekiem iesaistīties projektā par bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu”

– Ludzas novada vestis, 06.2014, raksts “Iespēja vietējo zemju īpašniekiem iesaistīties projektā par bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu” kā arī Latgales info lapā:  Latgales info lapa, 09.2014, 3. lpp. raksts par iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs.

 

2013. gadā