Projekta īstenošanas vietas

Siguldas novads

Novada kopējā platība ir 360,9 km2; tajā dzīvo apmēram 17 800 iedzīvotāji un aptuveni 35% lauksaimniecības zemju netiek izmantotas, kas lielā mērā saistīts ar urbanizācijas procesu.

 

Annex 2. Map of the project area_Sigulda

Ludzas novads

Novada kopējā platība ir 966 km2; tajā dzīvo apmēram 15 600 iedzīvotāju un aptuveni 30% lauksaimniecības zemju netiek izmantotas, kas lielā mērā saistīts ar cilvēku pārcelšanos uz pilsētām darba meklējumos.

Annex 1. Map of the project area_Ludza

 

 

 

IMG_1300               ludza_plava